Avspelning

TP-sökning

TP identifierar program som sänder trafikinformation.

Via denna funktion kan du snabbt ta reda på det aktuella trafikläget innan du åker hemifrån.

Använd denna funktion för att söka efter RDS-stationer som sänder trafikinformation (s.k. TP-stationer).

Tryck på OPTION när FM tas emot.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “TP-sökning” och tryck därefter på ENTER.
Tryck på ENTER.

TP-sökningen startar automatiskt.

Om du använder White-Arrow-Left   White-Arrow-Right p inom 5 sekunder efter att stationens namn visats på displayen kan du söka efter en annan station.

Tillbaka upp