Avspelning

Avbryta panellås-funktionen

Tryck på Power Button samtidigt som du håller TUNER PRESET CH + när DIMMER nedtryckta när enheten är i standby-läge.
Tryck på ZONE2 SOURCE eller TUNER PRESET CH – och välj “FP LOCK Flower Mark Off”.

( Flower Mark För närvarande inställt läge.)

Tryck på STATUS för att bekräfta inställningen.

Panellåsfunktionen avbryts.

Även om panellåsfunktionen är aktiverad kan du använda fjärrkontrollen för att styra enheten.

Tillbaka upp