Avspelning

Ändra inställningarna

Ställ in funktionerna nedan till inställningarna du vill spara.

Följande inställningar från sanwacirnumw_1 till sanwacirnumw_8 kan memoriseras för MAIN ZONE och inställningarna sanwacirnumw_1 och sanwacirnumw_2 kan memoriseras för ZONE2.

Håll SMART SELECT nedtryckt medan en radiostation tas emot spelas upp med någon av följande källor, och den aktuella radiostationen eller spåret minneslagras.

Tuner/Internet-radiostation

Tryck på MAIN eller ZONE2 för att välja verksam zon med fjärrkontrollen.

Knappen för att välja zon tänds.

Håll önskad SMART SELECT nedtryckt tills “Smart Flower Mark Memory” eller “Z2 Smart Flower Mark Memory” visas på displayen.

De aktuella inställningarna kommer att sparas.

Flower Mark är numret som visas för knappen SMART SELECT du tryckte på.

Ändra smart val-namn

Smart val-namnet för MAIN ZONE som visas på TV-skärmen eller denna enhets display kan ändras till ett annat namn.

För namnändringsmetoden, se “Smart Sele.-namn”. länk

Tillbaka upp