Avspelning

Senaste funktion-minne

Den här funktionen sparar aktuella inställningar när standby-läget aktiveras.

Tillbaka upp