Avspelning

Spela upp från en USB-minnesenhet

Apparaten är kompatibel med MP3 ID3-Tag (Ver. 2) standarden.

Apparaten är kompatibel med WMA META-taggar.

Om bildstorleken (pixlar) för ett albumomslag överstiger 500 × 500 (WMA/MP3/Apple Lossless/DSD) eller 349 × 349 (MPEG-4 AAC), så kanske musiken inte spelas upp riktigt.

Specifikationer för filer som stöds

 

Samplingsfrekvens

Överföringshastighet

Filnamnsförlängning

WMA∗1

32/44,1/48 kHz

48 – 192 kbps

.wma

MP3

32/44,1/48 kHz

32 – 320 kbps

.mp3

WAV

32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz

.wav

MPEG-4 AAC∗1

32/44,1/48 kHz

48 – 320 kbps

.aac/.m4a

FLAC

44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz

.flac

Apple Lossless∗2

44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz

.m4a

DSD

2,8/5,6 MHz

.dsf/.dff

Du kan bara spela filer som inte skyddas av upphovsrätt med den här apparaten.
Innehåll som laddas ner från betalsajter på Internet är kopieringsskyddade. Filer som rippats på en dator från en CD e.dyl. och är kodade i WMA-formatet kan beroende på datorinställningarna vara kopieringsskyddade.

Apple Lossless Audio Codec (ALAC)-avkodaren distribueras enligt Apache-licensen, version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).

Maximala antalet spelbara filer och mappar

Begränsningen för antalet mappar och filer som kan visas på enheten är enligt följande.

Punkt

USB-minnesenhet

Antalet mappnivåer ∗1

8 nivåer

Antalet mappar

500

Antalet filer∗2

5000

I antalsbegränsningen ingår rotmappen.

Tillåtet antal filer kan variera beroende på USB-minnesenhetens kapacitet och filstorleken.

Tillbaka upp