Avspelning

Ställa in strömbrytaren på standby

Tryck på POWER Power Button .

Enheten går över i standbyläge.

Du kan även ställa enheten i standby-läge genom att trycka på Power Button på huvudenheten.

OBSERVERA

En del kretsar strömförsörjs även om apparaten ställs i standby-läget. Dra alltid ut nätkabeln ur vägguttaget innan du reser bort eller lämnar hemmet längre perioder.

Tillbaka upp