Avspelning

Ansluta Subwoofer

Använd en subwooferkabel när du ansluter subwoofern.

Conne SW MCR612

Subwooferns volym beror på A-högtalarens volym.

När högtalaren som är vald för ljuduppspelning är inställd på “Högtalare B är På” matar den här enheten inte ut ljud till subwoofern. länk

Tillbaka upp