Avspelning

Ansluta en digital enhet

Ansluta till en enhet som har utgångar för digitalt ljud, t.ex. en tv-apparat.

Conne Digital MCR612

När du ansluter en tv-apparat till den här enheten ska du stänga av ljudet från tv-apparatens inbyggda högtalare. Mer information finns i bruksanvisningen för din TV.

Specifika ljudformat som stöds

Tillbaka upp