Avspelning

Belysning

Du kan aktivera/inaktivera frontpanelsbelysningen.


(Standard):

Lyser.

Av:

Lyser inte.

Tillbaka upp