Avspelning

Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen

Funktionerna kan inte utföras med fjärrkontrollen.

Batterierna är förbrukade. Sätt i nya batterier. länk

Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd på ca 7 m från apparaten och i en 30° vinkel. länk

Ta bort allt som står i vägen mellan apparaten och fjärrkontrollen.

Sätt i batterierna på rätt sätt och kontrollera markeringarna Thread-Plus och Tread-Minus . länk

Apparatens fjärrkontrollsensor utsätts för stark belysning (direkt solljus, fluorescerande belysning e.likn.). Flytta apparaten till en plats där fjärrkontrollsensorn inte utsätts för stark belysning.

Om du använder en 3D-videoenhet kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar på grund av effekter i den infraröda kommunikationen mellan enheterna (t.ex. TV och 3D-glasögon). Rikta i så fall om enheterna för 3D-kommunikation och ändra avståndet mellan dem så att du är säker på att de inte påverkar fjärrkontrollfunktionen för den här enheten.

Åtgärder på enheten kan tilldelas till fjärrkontroller som hör till andra enheter, t.ex. tv-apparater, med hjälp av “IR-kontroll”-funktionen på enheten. Observera dock att vissa fjärrkontroller kanske inte är kompatibla med “IR-kontroll”-funktionen. länk

Tillbaka upp