Avspelning

Byta FM-mottagningsläge (finjusteringsläge)

Byta mottagningsläge till FM. Om du inte kan ställa in stationer med läget AUTO (AUTO) kan du byta till manuellt läge (ingen indikering) och ställa in stationerna manuellt.

Tryck på OPTION när FM tas emot.

En meny med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Finjusteringsläge” och tryck därefter på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att ändra till önskad inställning, och tryck därefter på ENTER för att välja inställningen.

Auto (AUTO):

Sök automatiskt efter en station som går att ta emot och ställ in den.

Manuellt
(Ingen indikering):

Ändra frekvensen manuellt ett steg varje gång då knappen trycks in.

Tillbaka upp