Avspelning

Initierar DAB

När “Initierar DAB”-funktionen används återställs alla förinställda minnesinställningar för stationer och DAB.

Tillbaka upp