Avspelning

Sätta i skivor

Lägg i skivan i facket med etiketten uppåt.

Se till att släden är helt utskjuten innan skivan sätts i.

Placera skivorna liggande, 12 cm-skivor i den yttre skåran (Figur 1), 8 cm-skivor i den inre skåran (Figur 2).

Pict Discholder MCR612

När du spelar upp 8 cm skivor skall du placera dem i innerskåran utan att använda en adapter.

OBSERVERA

Ladda bara en skiva i taget. Om man laddar två eller flera skivor kan det skada spelaren eller repa skivorna.

Ladda inte spruckna eller skeva skivor eller skivor som har lagats med lim, tejp osv.

Använd inte skivor där skivetiketten har lossnat delvis samt skivor där etiketten har trillat av eller med spår efter tejp eller lim. Denna typ av skivor kan fastna inuti spelaren och skada den.

Använd inte specialformade skivor eftersom dessa kan skada enheten.

Pict UnplayableDisc

Skjut inte in skivfacket för hand när strömmen är avslagen. Detta kan skada facket.

Placera inte några främmande föremål i skivfacket. Det kan skada utrustningen.

Om enheten installeras i ett rum med mycket tobaksrök etc. finns det risk att den optiska pickupen efter en lång tids användning blir smutsig och gör att signalerna inte kan avläsas korrekt.

Tillbaka upp