Avspelning

Spela DATA CD-skivor

I den här delen kan du läsa om hur du spelar upp musik som spelats in på CD-R eller CD-RW.

Det finns många webbplatser på Internet från vilka du kan ladda ned musik i formatet MP3 eller WMA (Windows Media® Audio). Musikfiler som hämtas från sådana musikplatser kan sparas på CD-R- eller CD-RW-skivor och spelas upp på enheten.

Följande typer av ljudformat och specifikationer kan spelas på den enheten.
Läs i Specifikationer för filer som stödslänk för mer information.

MP3

WMA

Illustration av fjärrkontrollen

Ope Data CD RC014CR
OBSERVERA

Upphovsrättsskyddade filer kan inte spelas upp.

Observera att det inte är säkert att filerna kan spelas upp eller spelas upp korrekt beroende på programmet som har använts för att bränna skivan eller andra förhållanden.

“Windows Media” och “Windows” är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Tillbaka upp