Avspelning

Inbyggd programvara

Söker efter och installerar senaste uppdateringar och uppgraderingar av fast programvara. Ställer även in om uppgraderingsmeddelanden ska visas.

Sök efter uppdatering

Kontrollera om det finns programvaruuppdateringar.

Firmwaren kan uppdateras om en firmware-uppdatering har släppts.

Uppdatera nu:

Starta uppdatering. Förloppet visas på displayen medan uppdateringen pågår.

Uppdatera senare:

Uppdatera senare.

Den här enheten upprepar automatiskt uppdateringen om den misslyckas. Om uppdateringen fortfarande inte kan utföras visas ett “Update Error”-meddelande på skärmen. Se FelsökninglänkFelmeddelanden angående uppdatering/uppgraderinglänk för information om felmeddelanden angående uppdatering. länk
Kontrollera förhållandena i enlighet med meddelandet och försök igen.

Den här menyn kan inte väljas när “Tillåt uppdatering” är inställd till “Av”.

Uppdat. automatiskt

Denna enhet kommer automatiskt att uppdatera till den senaste firmwaren i viloläge.

Uppdat. automatiskt

Denna enhet kommer automatiskt att uppdatera till den senaste firmwaren i viloläge.

På:

Sätter på Automatiska uppdateringar.

Av
(Standard):

Stänger av Automatiska uppdateringar.

Tidszon

Ändra tidszonen.

Ställ in tidszon som matchar området där du bor.

Den här menyn kan inte väljas när “Tillåt uppdatering” är inställd till “Av”.

När Tidszon ändras påverkas även Tidszon-inställningen för “Klocka” i menyn. länk

Tillåt uppdatering

Aktivera eller inaktivera uppdateringar och uppgraderingar för denna enhet.


(Standard):

Aktiverar enheten att ta emot uppdateringar och uppgraderingar.

Av:

Förhindrar enheten från att ta emot uppdateringar och uppgraderingar.

Det kan hända att enheten och HEOS App blir inkompatibla om inställningen ställs in på “Av”.

Meddela om uppgrad.

När den senaste firmwareuppgraderingen finns tillgänglig visas ett meddelande på bildskärmen när du slår på enheten.

Meddelandet visas i ungefär 40 sekunder när strömmen slås på.


(Standard):

Visa meddelande om uppgradering.

Av:

Visa inte meddelande om uppgradering.

Den här menyn kan inte väljas när “Tillåt uppdatering” är inställd till “Av”.

Lägg till ny funktion

Visa nya funktioner som kan laddas ner till denna enhet och gör en uppgradering.

Uppgraderingspaket:

Visa de delar som kommer att uppgraderas.

Uppgraderings-ID:

ID-numret som visas på displayen behövs vid genomförandet av proceduren.

Uppgraderingsstatus:

Visa en lista med de extra funktioner som följer med uppgraderingen.

Starta uppgradering:

Utför uppgraderings processen.
Under uppgraderingen visas den uppgraderingstid som förflutit.

Information angående funktionen “Uppdatera” och “Lägg till ny funktion” kommer att visas på Marantz webbplats varje gång sådana planer är fastställda. Mer information om uppgraderingar finns på Marantz webbplats.

När proceduren är genomförd visas “Registrerad” på den här menyn och uppgraderingar kan göras. Om proceduren inte har genomförts visas “Ej registrerad”.

Om uppgraderingen misslyckas visas ett “Upgrade Error”-meddelande på skärmen. Se FelsökninglänkFelmeddelanden angående uppdatering/uppgraderinglänk för information om felmeddelanden angående uppgradering. länk
Kontrollera inställningarna och nätverksmiljön och gör uppgraderingen igen.

Den här menyn kan inte väljas när “Tillåt uppdatering” är inställd till “Av”.

Observarioner om “Uppdatera” och “Lägg till ny funktion”

För att kunna använda dessa produkter måste du ha de rätta systemkraven och inställningarna för en Internetanslutning. länk

Stäng inte av strömmen förrän uppdateringen eller uppgraderingen är klar.

Uppdatering / uppgradering tar cirka 20 minuter att fullborda även då en Internet-bredbandsanslutning används.

När uppdatering/uppgradering väl har startats, kan du inte använda apparaten förrän uppdatering/uppgradering är klar. Vidare kan det finnas fall där säkerhetskopierade data återställs för parametrar, osv., inställda på denna enhet.

Om uppdateringen eller uppgraderingen misslyckas kan du hålla Power Button på huvudenheten intryckt i mer än 5 sekunder eller koppla ur och sätta i strömsladden. Efter ca 1 minut visas “Please wait” på skärmen och uppdateringen startar. Kontrollera nätverket om felet kvarstår trots detta.

Tillbaka upp