Avspelning

Klocka

Ställa in aktuell tid

Du kan automatiskt justera klockan på enheten via Internet.

För att använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till internet.

Veckodag ställs inte in automatiskt. Gör följande för att ställa in.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja tidszon (Tidszon) och tryck på ENTER.

Tidszon-inställningen tillämpas även på Tidszon-inställningen under “Inbyggd programvara”–“Uppdat. automatiskt” i menyn. länk

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att ställa in sommartid och tryck på ENTER.

På:

Sommartid är på.

Av
(Standard):

Sommartid är av.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja veckodag och tryck sedan på ENTER.

Tillbaka upp