Avspelning

Spela upp filer som har lagrats på en dator eller NAS

Använd denna procedur för att spela upp musikfiler eller spellistor lagrade på DLNA-filservrar i det lokala nätverket.

Tryck på MUSIC SERVERS för att byta ingångskälla till “Music Servers”.
Välj namnet på din nätverksanslutna dator eller NAS (Network Attached Storage)-server.
Bläddra bland musiken på din dator/NAS och välj något att spela.

När du väljer något att spela kommer du att tillfrågas hur du vill köa din musik.

Spela nu:

Infogar objektet i kön efter det spår som spelas och spelar det valda objektet omedelbart.

Spela nu & ersätt kö:

Rensar kön och spelar det markerade objektet omedelbart.

Spela härnäst:

Infogar objektet i kön efter den aktuella låten och spelar den när den aktuella låten slutar.

Lägg till sist i kön:

Lägger till objektet i slutet av kön.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Spela nu” eller “Spela nu & ersätt kö”, tryck därefter på ENTER.

Uppspelning börjar.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Square Black

Stopp

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Välj alternativ

ENTER

Ändra vald inställning

BACK

Gå upp en nivå i hierarkin

REPEAT Repeat

Upprepad uppspelning

Välj mellan att upprepa ett spår eller att upprepa alla spår

RANDOM Icon RANDOM

Slumpmässig uppspelning

INFO

Byta namn på album och byta filformat

QUEUE

Visar spelkön

OBSERVERA

När du spelar upp musikfiler via datorn eller NAS med trådlöst LAN kan ljudet avbrytas på grund av din trådlösa LAN-miljö. I detta fall skall du ansluta via ett trådanslutet LAN.

Ordningen som spåren/filerna visas i beror på serverspecifikationerna. Om serverspecifikationerna inte visar spåren/filerna i alfabetisk ordning kan det hända att sökning efter första bokstaven inte fungerar.

Tillbaka upp