Avspelning

Bakpanelen

Name Rear MCR612 small

Elanslutning (AC IN)

Används för anslutning av nätkabeln. länk

Högtalaranslutningar (SPEAKERS)

Används för anslutning av högtalare. länk

DIGITAL IN-anslutningar

Ansluta till en enhet som har utgångar för digitalt ljud. länk

DAB/FM-antennanslutning (ANTENNA)

Används för att ansluta en DAB-/FM-antenn. länk

USB-port ( Icon USB )

Används för att ansluta USB-lagringsenheter (t.ex. USB-minnesenheter).
länk

ANALOG IN-anslutningar

Ansluta till en enhet som har analoga ljudutgångar. länk

SW OUT-anslutning

Används för att ansluta en subwoofer med inbyggd förstärkare. länk

AUDIO OUT-anslutningar

Används för att ansluta enheter med analoga ljudingångar eller en extern förförstärkare. länk

NETWORK-anslutning

Används för att ansluta en LAN-kabel då man ansluter till ett trådanslutet LAN. länk

Tillbaka upp