Avspelning

Använda siffertangenterna

Visa inmatningsskärmen.

När du vill ändra ett tecken använder du White-Arrow-Left White-Arrow-Right för att ställa markören på det tecken du vill ändra.

Tryck på +10 för att välja teckentyp (versal, gemen, tecken med diakritiska symboler eller siffror).
Tryck på 0–9, +10 tills önskat tecken visas.

De olika tecknen som kan matas in visas i följande tabell.

Character code diacritical marks new
Upprepa steg 2 och 3 för att mata in tecken och tryck sedan på ENTER för att registrera.

Tillbaka upp