Avspelning

Byta mottagningsinformation för den DAB-station som är vald

Tryck på INFO när DAB tas emot.

Dynamic Label Segment:

De textdata som rullar i sändningen.

Station Name:

Det stationsnamn som visas.

Program Type:

Den kategori som den valda stationen ligger i.

Ensemble Name:

Det ensemblenamn som visas.

Frequency:

Frekvensen visas.

Signal Quality:

Signalintensiteten för mottagningen visas (0 till 100).

Om mottagningens signalintensitet är 80 eller mer kan programmet tas emot utan störningar.

Audio Information:

Läget och överföringshastigheten för vald station visas.

Tillbaka upp