Avspelning

Spela upp analog ingång

Illustration av fjärrkontrollen

Ope Analog IN RC014CR
Förbered för uppspelning.

Kontrollera anslutningarna och slå sedan på enheten.

Tryck på ANALOG IN för att byta ingångskälla till “Analog In”.
Spela upp komponenten som är ansluten till den här enheten.

Tillbaka upp