Avspelning

Spela upp filer

Tryck på CD för att byta ingångskälla till “CD”.
Placera en CD-R eller CD-RW med musikfiler på skivsläden. länk

Uppspelning startar.

Tryck på OPEN/CLOSE  Triangle-Underline för att öppna/stänga skivfacket.

Du kan även öppna/stänga skivfacket genom att trycka på Triangle-Underline på huvudenheten.

Du kan välja om CD-skivor ska spelas upp automatiskt. länk

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Square Black

Stopp

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

(Tryck på och håll ned) snabbt bakåt / snabbt framåt

BACK

Gå upp en nivå i hierarkin

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Välj alternativ

ENTER

Ändra vald inställning / Avspelning

RANDOM Icon RANDOM

Slumpmässig uppspelning

Slumpmässig uppspelning fungerar enbart i stoppat läge.

REPEAT Repeat

Upprepad uppspelning

Byter mellan upprepning av alla spår och ett enskilt spår.

OPTION

Välj uppspelningsintervall

För att börja spela upp en annan fil under tiden som en CD-R/CD-RW spelas upp trycker du först på BACK för att visa filhierarkin. Använd därefter shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja önskad fil att spela upp och tryck på ENTER.

Filer som kan spelas upp

Byta uppspelningsintervall

Tryck på OPTION.

Uppspelningsintervallet för ett spår kan ställas in.

Mappläge:

Alla filer i den valda mappen spelas upp. Icon Folder visas nu på displayen.

Läget “Alla”:

Alla filer på skivan spelas upp.

Tillbaka upp