Avspelning

Lyssna på Internet-radio

Tryck på INTERNET RADIO.
Välj vilken station du vill spela upp.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Square Black

Stopp

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Välj alternativ

ENTER

Ändra vald inställning / Avspelning

BACK

Gå upp en nivå i hierarkin

FAVORITES CALL

Hämta från “HEOS-favoriter”
länk

FAVORITES ADD

Lägg till i “HEOS-favoriter”
länk

INFO

Byta namn på radiostation och byta filformat

QUEUE

Visar spelkön

Flower Mark Aktiverad vid uppspelning av Podcasts.

Tecken som inte kan visas ersätts med ”.” (punkt).

OBSERVERA

Databastjänsten med Internet-radiotjänster kan utan förvarning stängas av eller på annat sätt göras ej tillgänglig.

Tillbaka upp