Avspelning

Ställa in DAB-/FM-stationer

Upp till 50 stationer kan sparas i förvalslistan.

Tryck på OPTION när stationen tas emot för att spara den.

En meny med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Snabbvalsminne” och tryck därefter på ENTER.
Tryck på shirosankaku shirosankaku-Reverse , välj ett nummer att spara stationen under i förvalslistan och tryck på ENTER.

“Tillagd” visas och registreringen är klar.

Tillbaka upp