Avspelning

Menykarta

Mer information om menyfunktioner finns på följande sida.
Rekommenderade inställningar finns inställda som standardinställningar för enheten. Du kan anpassa den här enheten till ditt befintliga system och dina önskemål.

Inställningsobjekt

Detaljposter

Betydelse

Sidan

Ljud

Max volym

Bestäm en inställning för max volym. Volymen kan inte höjas över denna inställning.

Hörlursförstärkning

Ställ in förstärkningen för hörlursförstärkaren. Genom att göra en inställning som överensstämmer med hörlurarnas impedans kan du njuta av musik i hörlurar på lämplig volym.

Högtalarkonfiguration

Indikera högtalarnärvaro och välj högtalarstorlekskategorier baserat på basåtergivningskapacitet.

Förstärkarläge

Återgivning

Ljud ut

Du kan välja mellan “Fast” och “Reglerbar” för den analoga ljudutgångsvolymen.

Inställningsobjekt

Detaljposter

Beskrivning/detaljposter

Sidan

Allmänt

Larm

Ställer in timern för uppspelning.

Klocka

Ställer in aktuell tid.

Klockläge

Du kan visa klockan i vänteläge genom att konfigurera klockläget.

TV-ingång

Ställ in detta när du spelar upp ljud från en tv-apparat på den här enheten.

IR-kontroll

Tilldela åtgärder på denna enhet till din tv-fjärrkontroll. På så vis kan du styra denna enhet med din tv-fjärrkontroll.

Autostarta CD

Välj om en skiva ska spelas upp automatiskt när den sätts i.

Belysning

Du kan aktivera/inaktivera frontpanelsbelysningen.

Språk

Ställer in vilket språk som ska användas för menyn.

Auto-standby

Ställer in enhetens ström till standby när enheten inte används.

Användningsdata

Anger om anonyma användningsdata ska skickas till Marantz.

Inbyggd programvara

Ställ in kontroll av firmware-uppdateringar, uppdatering av firmware och visning av meddelanden om uppdatering och uppgradering.

Sök efter uppdatering

Uppdat. automatiskt

Tillåt uppdatering

Meddela om uppgrad.

Lägg till ny funktion

Information

Skärmmeddelanden. Anger även om meddelanden ska visas på displayen när strömmen slås på.

Varningsmeddelanden

Kontrollera meddelanden

Återställ

Olika inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Nätverk

Nätverksinformation

Visar diverse information om nätverket.

Wi-Fi

Wi-Fi-funktionen kan stoppas för att förhindra brus som påverkar ljudkvaliteten.

Bluetooth

Genom att stoppa Bluetooth-funktionen minskas bruset som påverkar ljudkvaliteten så att du får bättre ljudkvalitet på uppspelningen.

Nätverkskontroll

Utför på/av-inställningarna för nätverksfunktionen i standbyläget.

Eget namn

Redigerar ett namn som visas på Internet.

Anslutning

Välj om hemmanätverket ska anslutas till ett trådlöst LAN eller ett trådanslutet LAN.

 

Wi-Fi

Använd funktionen för trådlöst LAN (Wi-Fi) för att ansluta till ett nätverk.

Sök automatiskt

Dela Wi-Fi-inställning från en iOS-enhet

WPS-router

Manuellt

via kabel

Använd en LAN-kabel för att ansluta till ett nätverk.

Inställningar

Används för att manuellt konfigurera en IP-adress.

DHCP

IP-adress∗1

Nätmask∗1

Gateway∗1

DNS∗1

Spara

Diagnostik

Används för att kontrollera nätverksanslutningen.

Fysisk anslutning∗2

Åtkomst till router

Internetåtkomst

Visas när “DHCP”-inställningen är “Av”.

När du är ansluten till ett trådlöst LAN visas “Anslutning      Trådlöst (Wi-Fi)”.

Inställningsobjekt

Detaljposter

Betydelse

Sidan

DAB∗3

Sökassistans

Visar mottagningsstyrkan för den installerade DAB-antennen.

Stationsföljd

Ställer in vilken ordning som stationerna ska visas i.

DRC (Dynamisk omfångskontroll)

Ställer in dynamisk omfångskontroll.

Initierar DAB

Återställer DAB-modulen.

DAB-version

Visar DAB-modulversionen.

HEOS-konto

【När användaren är utloggad från HEOS-konto】

Jag har ett HEOS-konto

Väljer att logga in.

Skapa användarkonto

Skapar ny HEOS-konto.

Glömt lösenordet

Om du har glömt lösenordet, kommer ett e-postmeddelande som förklarar hur man återställer lösenordet att skickas.

【När användaren är inloggad i HEOS-konto】

Inloggad som

Visar ditt HEOS-konto.

Ändra plats

Väljer din plats.

Ändra lösenord

Ändrar ditt HEOS-konto Lösenord.

Radera användarkonto

Tar bort din HEOS-konto.

Logga ut

Loggar ut från din HEOS-konto.

Snabbkonfigurering

Anger nätverksinställningarna från ett guidefönster.
Information om hur du gör finns i separat “Snabbinställningsguide”.

Detta visas när ingångskällan är inställd på “DAB”.

Illustration av fjärrkontrollen

Ope Menu RC014CR

Tillbaka upp