Avspelning

Hantera media

Undvik att det kommer fingeravtryck, fett eller smuts på skivorna.

Var särskilt noga så att skivorna inte repas när du tar ut dem ur fodralen.

Böj inte skivorna eller värm dem.

Försök inte göra hålet i mitten av skivorna större.

Skriv inte på skivytan med text med pennor eller bläck eller klistra på nya etiketter.

Små vattendroppar kan bildas på skivorna om de plötsligt flyttas från en kall miljö (t.ex. utomhus) till en varm, men försök inte torka dem med en hårtork eller liknande.

Ta inte ut en USB-minnesenhet och stäng inte av enheten medan en USB-minnesenhet spelas upp. Det kan medföra funktionsfel eller förlust av data på USB-minnesenheten.

Försök inte att ta isär eller modifiera en USB-minnesenhet.

USB-minnesenheten och filerna kan skadas av statisk elektricitet. Rör inte metallkontakterna på USB-minnesenheten med fingrarna.

Använd inte en böjd USB-minnesenhet.

Efter användning ska du vara noga med att ta ur skivor och USB-minnesenheter och förvara dem i deras fodral för att skydda dem från damm, repor och deformation.

Lägg inte skivorna på följande platser:

Platser som utsätts för direkt solljus under längre tid
Fuktiga eller dammiga platser
Platser som utsätts för värme från värmeelement eller liknande.

Tillbaka upp