Avspelning

Ansluta B-högtalaren

Conne SP B MCR612

Ställ in “Högtalarkonfiguration”–“Förstärkarläge” i inställningsmenyn på “Standard (A, B, eller A+B)” när du använder den här anslutningen. länk

Genom att ansluta högtalare B utöver högtalare A kan en flerhögtalaranslutning upprättas, vilket gör det möjligt att avnjuta ljudet separat eller i båda högtalare samtidigt. länk

Tillbaka upp