Avspelning

Ta bort en HEOS-favoriter

Tryck på FAVORITES CALL.

“HEOS-favoriter” visas.

Medan HEOS-favoriter-innehållslisan visas kan du använda shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja den post du vill ta bort från HEOS-favoriter och sedan trycka på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Ta bort från HEOS-favoriter” och tryck sedan på ENTER.

Tillbaka upp