Avspelning

Sammankoppla med en annan Bluetooth-enhet

Sammankoppla en Bluetooth-enhet med den här enheten.

Aktivera Bluetooth-inställningarna på din mobila enhet.
Tryck och håll Bluetooth nedtryckt på fjärrkontrollen under minst 3 sekunder.

Enheten går då in i sammankopplingsläget.

Välj den här enheten när dess namn visas i listan med enheter på Bluetooth-enhetens skärm.

Enheten kan sammankopplas med maximalt 8 enheter. Om en nionde Bluetooth-enhet sammankopplas tar den platsen för den äldst registrerade enheten.

Du kan också gå in i sammankopplingsläget genom att trycka på OPTION-knappen när avspelningsskärmen för Bluetooth visas och välja “Parkopplingsläge” från menyn med alternativ.

OBSERVERA

För att styra Bluetooth-enheten med den här enhetens fjärrkontroll måste Bluetooth-enheten stödja AVRCP-profilen.

Det finns ingen garanti för att fjärrkontrollen till den här enheten fungerar med alla Bluetooth-enheter.

Beroende på vilken sorts Bluetooth-enhet det är blir utljudets volym kopplat till volyminställningen på Bluetooth-enheten.

Tillbaka upp