Avspelning

Praktiska funktioner

I det här avsnittet beskrivs praktiska funktioner som du kan använda för de olika ingångskällorna.

Styrningen av “HEOS-favoriter”-åtgärder är optimerad i appen. För mer information om hur du skaffar appen, se Skaffa HEOS Applänk.

Illustration av fjärrkontrollen

Ope Convenience RC014CR

Tillbaka upp