Avspelning

Tips

Jag vill lyssna på ljuduppspelning i hög kvalitet

Wi-Fi-funktionen kan stoppas för att förhindra brus som påverkar ljudkvaliteten. Ställ in “Avaktiverad” på “trådlöst”. länk

Genom att stoppa Bluetooth-funktionen minskas bruset som påverkar ljudkvaliteten så att du får bättre ljudkvalitet på uppspelningen. Ställ in “Avaktiverad” på “Bluetooth”. länk

Jag vill justera tonen manuellt

Tryck på DBB/TONE-knappen och välj “Dynamic Bass Boost”, “Bas”, “Diskant” och “Balans”. länk

Jag vill ha en uppspelning som låter så rent som möjligt

Tryck på DBB/TONE-knappen och ställ in Source Direct på “På”. länk

Visa klockan i vänteläge

Klockan visas i vänteläge när “Klockläge” är inställt på “På”. länk

Jag vill att hörlurarna har samma volym som högtalarna

Du kan höja ljudet i hörlurarna till samma volymsinställning genom att ändra inställningarna i “Hörlursförstärkning”. länk

Enkla funktioner då strömmen är av

Om du trycker på en knapp för val av ingångskälla, Triangle Right -/ Pause -knappen, FAVORITES CALL eller Triangle-Underline på huvudenheten, utförs funktionen samtidigt som enheten startar.

När “Nätverkskontroll” är inställt på “På” kan du spela upp musik eller utföra andra funktioner via AirPlay eller HEOS App. länk

Jag vill inte att volymen av misstag ska bli för hög

Ställ in maxvolymen på “Max volym” i menyn i förväg. Det förhindrar att barn eller andra oavsiktligt ökar volymen för mycket. länk

Jag vill ställa in den bästa avlyssningsmiljön efter att ha ändrat konfigurationen/läget för högtalarna eller bytt ut en högtalare mot en ny

Ställ in “Allmänt” - “Högtalarkonfiguration” i inställningsmenyn på “Återgivning”. länk

Tillbaka upp