Avspelning

TV-ingång

Ställ in detta när du spelar upp ljud från en tv-apparat på den här enheten. När tv-apparaten slås på, aktiveras denna enhet och ingångskällan växlas automatiskt till “Optical In 1” eller “Optical In 2” så att ljudet från tv-apparaten kan spelas upp genom denna enhet.

Standardingång

Ställ in vilken ingångskälla som ska användas när du spelar upp ljud från en tv-apparat genom denna enhet. Ställ in detta beroende på vilken av enhetens anslutningar som tv-apparaten är kopplad till (Optical 1 eller Optical 2).

Ingen / Optical In 1 / Optical In 2
(Standard: Optical In 1)

Spela automatiskt

När ljud från en tv-apparat ansluts som ingångskälla på denna enhet, växlar enheten automatiskt till ingångskällan som är inställd under “Standardingång” och Spela automatiskt-funktionen för att spela upp tv-ljud på denna enhet ställs in.


(Standard):

Aktiverar Spela automatiskt-funktionen.

Av:

Inaktiverar Spela automatiskt-funktionen.

Spela automatiskt-funktionen fungerar inte när “Standardingång” är inställt på “Ingen”. Ställ in “Standardingång” i förväg.

Tillbaka upp