Avspelning

Lyssna på stationer i förvalslistan

Tryck på OPTION när en station tas emot.

En meny med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Snabbvalslista” och tryck därefter på ENTER.
Use shirosankaku shirosankaku-Reverse och välj radiostationen som du vill lyssna på, tryck därefter på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Spela nu” och tryck därefter på ENTER.

Du kan välja vilken station du vill lyssna på i förvalslistan genom att trycka på 0–9 och +10.

Du kan välja mellan förinställda stationer genom att trycka på CH+, CH- eller White-Arrow-Left   White-Arrow-Right .

Tillbaka upp