Avspelning

Inget ljud hörs

Det hörs inget ljud. Ljudet är förvrängt.

Kontrollera anslutningarna till alla enheter. länk

Sätt i anslutningskablarna hela vägen i uttagen.

Kontrollera att ingångar och utgångar inte har förväxlats.

Kontrollera om kablarna är skadade.

Kontrollera att högtalarkablarna är rätt anslutna. Kontrollera att kablarnas ledare är i kontakt med högtalaranslutningarnas metalldelar. länk

Dra åt högtalaranslutningarna ordentligt. Kontrollera att högtalaranslutningarna inte är lösa. länk

Kontrollera att rätt ingångskälla har valts. länk

Justera volymen. länk

Avaktivera ljuddämpningen. länk

Kontrollera att rätt ingångskälla är vald när en extern ljudkälla skickar ljud till enheten. länk

Kontrollera inställningen för den digitala ljudutgången på den anslutna enheten. Grundinställningen kan vara Av på enheten.

Inget ljud hörs från högtalarna, subwoofern eller ljudutgångarna när hörlurar är anslutna. länk

Använd inte andra signaler än PCM-signaler som t.ex. Dolby Digital och DTS. Det kan orsaka störningar och skada högtalarna.

För att spela upp via en Bluetooth-anslutning måste den här enheten vara sammankopplad med en Bluetooth-enhet. länk

Det kan hända att endast A-högtalaren eller B-högtalaren är vald. Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna och tryck på SPEAKER A/B-knappen för att bekräfta. länk

Tillbaka upp