DRC (Dynamisk omfångskontroll)

Dynamikkomprimeringsomfång (skillnaden mellan kraftiga och svaga ljud).

Av / 1/2 / 1

Tillbaka upp