Avspelning

IR-kontroll

Tilldela åtgärder på denna enhet till din tv-fjärrkontroll. På så vis kan du styra denna enhet med din tv-fjärrkontroll.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse , välj den åtgärd på enheten som ska utföras med tv-fjärrkontrollen och tryck på ENTER.

Volym upp / Volym ner / Tyst / Växla mellan på/av / Sätt på / Stäng av / Ingång Optical In 1 / Ingång Optical In 2 / Ingång Analog In

Åtgärderna som är markerade med en kryssmarkering är redan tilldelade på tv-fjärrkontrollen. För att tilldela en åtgärd till en annan knapp trycker du på ENTER när den kryssmarkerade åtgärden är vald och konfigurerar sedan samma inställning på nytt.

Följ anvisningen på skärmen för att konfigurera inställningen.

Du ser att åtgärden är konfigurerad på den här enheten när det syns en kryssmarkering efter slutförd konfiguration.

Tillbaka upp