Avspelning

Användningsdata

Av produktutvecklingsskäl tar Marantz tacksamt emot information om enhetens inställningar och funktionernas driftstatus. Informationen som lämnas av kunderna kommer att användas som referensmaterial för kommande produktutveckling.

Marantz vidarebefordrar aldrig någon insamlad information till tredje part.

Ja:

Dela med dig information om hur den här enheten fungerar.

Nej:

Dela inte med dig information om hur den här enheten fungerar.

Tillbaka upp