Avspelning

Bluetooth

Genom att stoppa Bluetooth-funktionen minskas bruset som påverkar ljudkvaliteten så att du får bättre ljudkvalitet på uppspelningen.

Aktiverad
(Standard):

Aktiverar Bluetooth-funktionen.

Avaktiverad:

Inaktiverar Bluetooth-funktionen.

Tillbaka upp