Avspelning

Ansluta till flera högtalare för att lyssna på musik i två rum

Du kan använda den här enheten för att lyssna på musik i olika rum med två högtalarpar.

Ansluta högtalarkablarna

Kontrollera noggrant vänster (L) och höger (R) kanal och polariteterna + (röd) och – (svart) på högtalarna innan du ansluter dem till enheten. Var noga med att ansluta kanaler och polariteter rätt.

Conne Multidrive MCR612
Conne Multidrive2 MCR612

Välja högtalare för ljudutgången

Du kan ställa in den här enheten att spela upp ljud från A-högtalaren, B-högtalaren eller båda.

Tryck på SPEAKER A/B.

Nuvarande inställning visas.

Tryck upprepade gånger på SPEAKER A/B för att välja inställning.

Inställningen ändras varje gång SPEAKER A/B trycks in.

Högtalare A är På :
Ljud spelas bara upp i A-högtalarna.

Högtalare B är På :
Ljud spelas bara upp i B-högtalarna.

Både Högtalare A och B är På :
Ljud spelas upp i både A-högtalarna och B-högtalarna.

När du använde flerhögtalaranslutningen ska “Högtalarkonfiguration” – “Förstärkarläge” i inställningsmenyn vara inställt på “Standard (A, B, eller A+B)”. länk

Välja högtalare för att justera volymen

När 2 högtalarpar (A-högtalare/B-högtalare) är anslutna kan antingen A-högtalarna eller B-högtalarna väljas för volymjustering.

Tryck på VOLUME A/B.

De högtalare vars volym kan styras visas på skärmen.

Tryck på VOLUME  kurosankaku Sankaku-Reverse för att justera volymen.

Detta är enbart tillgängligt då “Både Högtalare A och B är På” är inställt för ljudutgångens högtalare.

Tillbaka upp