Avspelning

Klockläge

Du kan visa klockan i vänteläge genom att konfigurera Klockläge.

På:

Klockan visas i vänteläge.

Av
(Standard):

Klockan visas inte i vänteläge.

När enheten är i vänteläge och “Klockläge” är inställt på “På” förbrukar enheten mer ström i vänteläge än den gör i vanligt vänteläge.

Tillbaka upp