Avspelning

Radera en station från förvalslistan

Tryck på OPTION när en station tas emot.

En meny med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Snabbvalslista” och tryck därefter på ENTER.
Tryck på shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja den station du vill ta bort, tryck därefter på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Ta bort från snabbvalslista” och tryck därefter på ENTER.

“Borttagen” visas och raderingen har sparats.

Tillbaka upp