Lägg till i HEOS-favoriter

Funktionen gäller endast strömmat innehåll.

Tryck på FAVORITES ADD medan du spelar upp något innehåll.

Favoritlistan i HEOS visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja under vilket nummer på “HEOS-favoriter” du vill spara innehållet och tryck sedan på ENTER.

Tryck på OPTION på fjärrkontrollen under tiden som innehållet spelas upp för att visa alternativmenyn. Innehåll kan även läggas till i “HEOS-favoriter” via alternativmenyn.

Tillbaka upp