Avspelning

Spela från musikströmningstjänster

En musiktjänst är en musikföretag som ger tillgång till stora musiksamlingar via fria och/eller betalda abonnemang. Beroende på ditt geografiska läge, finns det flera alternativ att välja mellan.

OBSERVERA

HEOS-appen och varumärket är inte knutet till någon tillverkare av mobilenheter. Tillgången till musiktjänster kan variera mellan regioner. Alla tjänster är kanske inte tillgängliga vid inköpstillfället. Vissa tjänster kan stundom komma till eller strykas från listan baserat på beslut som fattas av musiktjänstleverantörer eller andra.

Välja ett rum/enhet

Peka på fliken “Rum”. Välj “Marantz M-CR612” om det finns flera HEOS-enheter.

Tryck på pennikonen Icon_pencil längst upp till höger för att växla redigeringsläge. Du kan ändra visningsnamnet.

Pict Select Room Mono MCR612

Välja musikspår eller station från musikkällor

Peka på “Musik”-tabben och välj en musikkälla.

Det är inte säkert att alla musiktjänster som visas finns tillgängliga där du befinner dig.

Music tab4 Monochro
Bläddra musik att spela.

När du har valt en låt eller radiostation byter appen automatiskt till “Spelas nu”-skärmen.

När du väljer ett musikspår tillfrågas du i vilken ordning du vill att musiken ska spelas.

Spela nu:

Infogar objektet i kön efter det spår som spelas och spelar det valda objektet omedelbart.

Spela nu & ersätt kö:

Rensar kön och spelar det markerade objektet omedelbart.

Spela härnäst:

Infogar objektet i kön efter den aktuella låten och spelar den när den aktuella låten slutar.

Lägg till sist i kön:

Lägger till objektet i slutet av kön.

När du väljer en radiostation visas följande poster.

Spela nu:

Spelar upp det valda spåret direkt.

Lägg till i HEOS-favoriter:

Lägg till i HEOS-favoriter.

Now Playing w cover Monochrome

Tillbaka upp