Ljud ut

Du kan välja mellan “Fast” och “Reglerbar” för den analoga ljudutgångsvolymen.

Fast:

Fixerar volymen för den analoga ljudutgången.

Reglerbar
(Standard):

Du kan ändra volymen på den analoga utgången med VOLUME kurosankaku Sankaku-Reverse -knapparna.
Den analoga utgångens volym beror på A-högtalarens volym.

När “Reglerbar” är valt är den analoga ljudutgångens volym knuten till A-högtalarens volym. När du justerar volymen på B-högtalaren påverkas inte den analoga ljudutgångens volym. länk

När den högtalare som är vald för ljuduppspelning är inställd till “Högtalare B är På” matar den här enheten inte ut ljud till den analoga ljudutgången. länk

OBSERVERA

Observera att den analoga utgångens volym ändras till maximal när inställningen för den analoga utgången ändras från “Reglerbar” till “Fast”.

Innan du ändrar inställningen ska volymen på förstärkaren som är ansluten till AUDIO OUT-anslutningen och hörlurarna som är anslutna till enheten vridas till minimum.

Tillbaka upp