Avspelning

Lyssna på musik från en Bluetooth-enhet

För att lyssna på musik från en Bluetooth-enhet på den här enheten måste Bluetooth-enheten först sammankopplas med den här enheten.

När en Bluetooth-enhet har sammankopplats behöver den inte sammankopplas igen.

Tryck på Bluetooth.

Första gången du spelar upp innehåll via Bluetooth på den här enheten går enheten automatiskt in i sammankopplingsläget och “Bluetooth Parkopplingsläge” visas på enhetens bildskärm.

Aktivera Bluetooth-inställningarna på din mobila enhet.
Välj den här enheten när dess namn visas i listan med enheter på Bluetooth-enhetens skärm.

Anslut Bluetooth-enheten när “Bluetooth Parkopplingsläge” visas på enhetens bildskärm.
Utför anslutningen med Bluetooth-enheten i närheten av den här enheten (ungefär 1 m).

Spela upp musik med valfri app på din Bluetooth-enhet.

Bluetooth-enheten kan styras med fjärrkontrollen till den här enheten.

Nästa gång du trycker på Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen ansluter den här enheten till den senaste Bluetooth-enhet som anslöts.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

INFO

Byta namn på Bluetooth-enhet och album

Tillbaka upp