Avspelning

Spela upp digital ingång

Illustration av fjärrkontrollen

Ope Digital IN RC014CR
Förbered för uppspelning.

Kontrollera anslutningarna och slå sedan på enheten. (Ansluta en digital enhetlänk)

Tryck på OPTICAL IN för att byta ingångskälla till “Optical In 1” eller “Optical In 2”.
Spela upp komponenten som är ansluten till den här enheten.

Om samplingsfrekvensen inte kan identifieras visas “Lås upp signal”.

“Stöds ej” visas när ljudsignaler som inte stöds av den här enheten används.

När “TV-ingång” ställs in i menyn slås enheten automatiskt på när tv-apparaten som är ansluten till enheten slås på. Ingångskällan växlas då till “Optical In 1” eller “Optical In 2”. länk

OBSERVERA

Använd inte andra signaler än PCM-signaler som t.ex. Dolby Digital och DTS. Det kan orsaka störningar och skada högtalarna.

Specifika ljudformat som stöds

Tillbaka upp