Avspelning

Max volym

Bestäm en inställning för max volym. Volymen kan inte höjas över denna inställning.

Av
(Standard):

Ställ inte in maximal volym. (100)

95 / 90 / 85 / 80

Tillbaka upp