Avspelning

Använda Menyerna

Tryck på SETUP.

Menyn visas på displayen.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja menyn där du vill ange eller använda inställningar och tryck sedan på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att ändra vald inställning.
Tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.

Tryck på BACK för att gå tillbaka till den förra punkten.

Stäng menyn genom att trycka på SETUP medan menyn visas. Den vanliga displayen visas igen.

Tillbaka upp