Uppspelningsordning för musikfiler

När det finns flera mappar med musikfiler anges uppspelningsordningen automatiskt när den här enheten läser av mediet. Filerna i varje mapp spelas upp i den ordning som filerna spelades in i på mediat, från äldsta datum och tid.

CD-R/CD-RW

Vid uppspelning av filer på CD-R eller CD-RW spelas filerna i den första mappen på den första mappnivån upp först, därefter filerna i mapparna på den andra mappnivån, sedan den tredje mappnivån o.s.v. Därefter spelas filerna i den första mappnivån i nästa mapp upp.

Uppspelningsordningen som visas på datorn kan vara en annan än den verkliga uppspelningsordningen.

Uppspelningsordningen för en CD-R/CD-RW kan variera beroende på vilket program som har använts att skriva med.

Tillbaka upp