Avspelning

Ställa in FM-stationer automatiskt (Automatisk förinställning)

Du kan automatiskt spara alla FM-stationer som kan tas emot i förvalslistan. Upp till 50 stationer kan sparas.

Tryck på OPTION när FM tas emot.

En meny med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Auto-snabbval” och tryck därefter på ENTER.
Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Starta” och tryck därefter på ENTER.

Enheten börjar automatiskt att söka efter radiostationer för förval.

När förinställningen är slutförd visas “Klar!” på skärmen.

Tryck på Square Black för att avsluta automatisk stationsinställning.

Stationer med svag signalstyrka kan inte förinställas automatiskt. Om du vill förinställa en sådan station måste du göra det manuellt.

När 50 stationer har sparats går det inte att spara fler stationer i förvalslistan.

DAB-stationer kan inte sparas automatiskt.

Tillbaka upp